Program

Udstillingsstedet Spanien19c,Kalkværksvej 5A, DK 8000 Århus C, Mail: spanien19c@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Udstillingsstedet Spanien19C, Udstillings-år 2020:

 

8/2 til 8/3: Malte Steiner: 


The Big Crash – art for the pending burst of the real estate bubble

The Big Crash er en ekspansiv udstilling som tager mange former, såsom maleri, elektronisk kunst, lyd og musik, netkunst, Virtual Reality, skulptur og installationskunst. Udstillingen omfavner Steiners koncept om det tværkunstneriske Gesamtkunstwerk og startede i begyndelsen af 2019. Udstillingens tematiske udgangspunkt er den ustabilitet som ses i nutidens ejendomsmarked, opstået som en konsekvens af den ekstreme gentrificering som aktivt finder sted i alle større byer rundt om i verden. Der forventes et kollaps på baggrund af dette, hvor udstillingen omhandler den voksende ubalance som dette sammenbrud medfører og dets samfundsmæssige konsekvenser.

 

14/3 til 5/4:


Great time to arrive: duo udstilling af Gustav Hooge og Tobias Just

 

11/4 til 3/5  Anne – Sofie Overgaard:


Udstillingen er inspireret af russisk kosmisme, som er en filosofisk, kunstnerisk og videnskabelig bevægelse, som opstod i begyndelsen af det 20. århundrede. Grundtankerne i kosmismen handler om at kolonisere verdensrummet og forske sig frem til det evige liv. Disse tanker er sidenhen blevet affejet som ren science fiction, men i dag lever vi i en verden, hvor der fx forskes i at 3D-printe nye organer. Dermed virker de avantgardistiske og utopiske tanker bag kosmismen endnu mere relevante i dag end i mellemkrigstidens Rusland.

 

 

14/5 til 7/6: SPOR


 

1/8 til 23/8: Signe Boe 


Jeg brugte lydprogrammet Melodyne til at korrigere toner ved optagelse af sang og tale. Det slog mig at programmets visuelle gengivelser af lydbølger lignede vaser. Jeg undersøgte sammenhængen mellem objekt og betegnelse: om lyden af f.eks. ordet ‘amfora’ igennem dette program ville have samme form som en rigtig amfora. I min research af forskellige slags lerbeholdere endte jeg i Rom, hvor jeg besøgte Monte de Cocci; et bjerg af potteskår, hvor amforae fra andre dele af Romerriget blev knust, efter de var tømt for deres indhold. I følge logikken: at formen af en vase er formen på et ord, består dette bjerg altså af knuste ord. Jeg lånte nogle potteskår med hjem, som jeg har 3D-scannet og som jeg nu digitalt vil manipulere inden jeg 3D-printer dem i ler og lægger dem tilbage på Monte de Cocci.

 

24/8 til 6/9: Festuge

 

12/9 til 4/10: Jacob Remin & Gustav

 

10/10 til 1/11: Nanna Hougaard


Department of X’ er en generativ 8-kanals lydinstallation, som er baseret på 8 interviews med forskere fra evolutionsbiologi, astrofysik, filosofi, dans, antropologi, neurovidenskab og datalogi. I en tre-dimensionel konstruktion er beskueren midtpunkt for en fiktiv samtale mellem mandlige og kvindelige stemmer, afbrudt af pauser af 4 sekunders varighed, hvor rummet fyldes af mørke og stilhed. Samtalerne genereres af en algoritme, der med en vis grad af tilfældighed, kombinerer de dekonstruerede interviews ud fra 46 forskellige kortlagte temaer, som karakteriserer de enkelte klip. Oplevelsen af værket bliver derved unik, for hver gang det besøges.

 

7/11 til 30/11: Ida Brottmann


Udstillingen invitere indenfor til kompleksiteterne i repræsentationen af karakteren ”den unge pige”, og er en del af et research projekt der undersøger økonomien og etikken af feminin synlighed, beskæftigelse og værdi. Jeg undersøger derfor ikke bare hvad en økonomi af skønhed betyder, men også hvad kommercialisering af billeder betyder.
Værket fokuserer på en beskuer-økonomi, det er et ideal, noget som ikke er ægte og umuligt at opnå. Der ligger et primitivt begær i det at se og blive set.


 

 

 

 

 

 

 

UDSTILLINGSSTEDET SPANIEN19C