Hjem

Arrive without traveling: Søren Krag

Fernisering: lørdag 26.10.2019 kl. 15.00 til 17.00

Arrive without traveling


Under rejser og ophold i fjorten forskellige lande gennem en periode på mere end seks år har kunstneren optaget en mængde video materiale, nærmere betegnet video-zooms. Optagelserne er alle
filmet med det samme Panasonic camcorder kamera efter samme metode. Hver enkelt zoom-sekvens akkompagneres af en tone, bestemt af klippets varighed. Alle klip -i alt over 400- afspilles
simultant, loopende I vilkårlig rækkefølge på de over tyve fjernsyn som udgør installationen. Således skabes unikke harmonier og disharmonier under konstant automatiseret forandring.


Installationens titel er inspireret af det 47nde vers af det klassiske kinesiske skrift Tao Te Ching og bruges her til at betegne zoomeffektens simple, men underfundige virkning.


Without going outside, you may know the whole world.
Without looking through the window, you may see the ways of
heaven.
The farther you go, the less you know.
Thus the sage knows without traveling;
He sees without looking;
He works without doing.


Tao Te Ching - Lao Tzu - chapter 47
//////////////////////////////////////////////////////////////////


Arrive without traveling


While traveling through fourteen different countries over a period of more than six years, the artist has recorded a large amount of video material, more specifically video zooms. All footage was filmed using the same Panasonic camcorder camera applying the same method. Each zoom sequence is accompanied by a note determined by the duration of the clip. All clips -more than 400- are played
simultaneously, looping in random order on the over twenty televisions that make up the installation.


Thus, unique harmonies and dis-harmonies are created under constant automated change. The title of the installation is inspired by the 47th verse of the classic Chinese script Tao Te Ching and is used here to denote the simple but peculiar effect of the zoom.


Without going outside, you may know the whole world.
Without looking through the window, you may see the ways of
heaven.
The farther you go, the less you know.
Thus the sage knows without travelling;
He sees without looking;
He works without doing.


Tao Te Ching - Lao Tzu - chapter 47Udstillingsperiode: 26.10.2019 til 17.11.2019

Åben: tor. til søn. 13.00 til 17.00


https://kunsten.nu/artguide/calendar/soeren-krag-arrive-without-traveling/


Udstillingsstedet Spanien19c,Kalkværksvej 5A, DK 8000 Århus C, Mail: spanien19c@gmail.com

UDSTILLINGSSTEDET SPANIEN19C